Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm

Etkinlikler

Kütüphanemiz

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde; Kezer Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Merkez Kütüphanesi, Şehir Kampüs Kütüphanesi olmak üzere 2 merkez kütüphane ve ayrıca fakültelerde bölüm kütüphaneleri bulunmaktadır.

Merkez Kütüphane olan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Kütüphanesi 4 kattan oluşarak 6000 m² alana sahiptir aynı zamanda 5300 m² de bahçe alanı mevcuttur.  Bilgisayar Odası, 4 Okuma Salonu, 18 Bireysel Çalışma Odası, 72 Grup Çalışma Odası mevcuttur.  Okuma salonlarında 350, bilgisayar salonunda 66, grup çalışma odalarında 72 ve bireysel çalışma odalarında 18 olmak üzere toplam 440 öğrenci kapasitelidir. Şehir kampüsünde bulunan kütüphanemiz 84 öğrenci kapasitesine sahiptir.

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Merkez Kütüphanesi`nde 14.519, Şehir Kampüsü Kütüphanesi`nde 4.552 İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi`nde 5.541 olmak üzere toplam 24.612 adet kayıtlı yayın bulunmaktadır. Aynı zamanda Kütüphanemiz Ekual ve Ankos`a üyeliği ile 14 adet veri tabanına sahiptir.

Konularına Göre Kaynak Dağılımı

Genel Konular 789, Felsefe & Psikoloji 878, Din 4177, Toplum Bilimleri 4866, Dil ve Dil Bilim 467, Doğa Bilimleri & Matematik 2.503, Teknoloji (Uygulamalı Bilimler) 3.183, Sanat(Güzel Sanatlar) 479, Edebiyat & Retorik 4.511, Coğrafya & Tarih 2.925 adet olmak üzere toplam 24.612 basılı yayın bulunmaktadır. 

Kaynaklardan Yararlanma Şekli

Kütüphaneye üye olan akademik ve idari personel bir 30 gün süreyle en fazla 5 adet kitap; öğrenciler 15 gün süre ile 3 adet kitap; yüksek lisans ve doktora öğrencileri 15 gün süre ile 3 kitap alabilir. Ödünç alınan kitap süresi geciktirilmemiş ise ve başkası tarafından ayırtılmadıysa aynı süre ile iki defa

Kütüphanelerimizde Açık Erişim Yayıncılığı:

Üniversitemizde üretilmiş olan entelektüel birikimin dijital ortamda derleyen, saklayan, koruyan, diğer kurumların ve kişilerin serbestçe erişimini sağlayan sistemin hizmetini sunmaktır. Dijital belgelerin herkesin erişebileceği bir web ortamında bulunmasını sağlar. Entelektüel mirasın uzun vadeli saklanmasını ve korunmasını garanti eder. Ticari dergi yayıncılığında tıkanan sorunlara, açık erişim yayıncılığı sayesinde bu tıkanıklığa temel neden oluşturan fiyat ve erişim engellerini ortadan kaldırır.

Kütüphaneler Arası İş Birliği (KİTS) ile kütüphanemizde bulunmayan kitap vb. materyallerin diğer kütüphanelerden temin edebilirsiniz.

Kullanıcıya araştırma ve eğitim çalışmaları için gerekli olan ancak kütüphanede bulunmayan kitap ve benzeri materyallerin diğer kütüphanelerden veya gerektiğinde yurt dışından sağlanması için aracı veya yardımcı olmaktır. KİTS’ ten Siirt Üniversitesi idari ve akademik personel yararlanabilir. İstek yapmak isteyen kullanıcılarımız web sayfamızda bulunan formlar kısmından ilgili formu eksiksiz doldurarak işlemi gerçekleştirmek üzere kütüphanemize ulaştırmalıdır. Kargo ücreti istekte bulunan kullanıcıya aittir. İstenen kaynağın ödünç süresi isteği karşılayan kütüphanenin vereceği süreye bağlıdır.

Türkiye Belge Sağlam Sistemi (TÜBESS) ile kütüphanemizde mevcut olmayan akademik yayınları temin edebilirsiniz.

Kütüphanemizde mevcut olmayan makale, tez, kitap gibi kaynakların akademisyenlerimize en kısa sürede erişimi sağlamaktır. TÜBESS’ ten Siirt Üniversitesi idari ve akademik personel yararlanabilir. İstek yapmak isteyen kullanıcılarımız web sayfamızda bulunan formlar kısmından ilgili formu eksiksiz doldurarak işlemi gerçekleştirmek üzere kütüphanemize ulaştırmalıdır. Kargo ücreti ve fotokopi giderleri İstekte bulunan kullanıcıya aittir. İstenen kaynağın ödünç süresi isteği karşılayan kütüphanenin vereceği süreye bağlıdır.

Veri Tabanlarımız

Üyesi olduğumuz EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) ve ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) gibi çeşitli konsorsiyum aracılığı ile erişimi mümkün kılınan veri tabanları üniversitemiz içinde ve dışında kullanıma açıktır.

Mevcut veri tabanlarımız;

CAB: Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır.

Ebscohost: 11.191 adet hemen hemen her konuda dergi, e kitap, makale veri tabanıdır.

IEEE: Elektrik ve elektronik mühendisliği ile ilgili veri tabanıdır.

İthenticate: İntihal veri tabanı.

Science Direct: Bilim, teknoloji ve tıp alanında geliştirilmiş veri tabanıdır.

Ovid-Lww: Sağlık alanındaki profesyoneller ve öğrenciler için gerekli olan temel bilgileri, elektronik ortamda OVID platformu aracılığı ile kullanıma sunmaktadır.

Scopus: Sanat, İnsan, Fen, Teknoloji, Tıp ve Sosyal bilimlerle ilgili veri tabanıdır.

Taylor & Francis: Sosyal ve beşeri bilimler, teknik ve fen bilimleri, tıp ve yaşam bilimlerini içere tam metin veri tabanıdır.

Web of Science: Tüm bilim dünyası tarafından kullanılan ve akademik yükselmelerde kabul gören tek atıf indeksinin web ortamında kullanıcıların araştırmasına sunulmuş halidir.

ClinicalKey: Tıbbi ve cerrahi veri tabanı.

UptoDate: Kanıta dayalı klinik destek veri tabanıdır.

JoVE: Bilimsel çalışmaların, deneylerin ve araştırmaların video ortamına aktarıldığı ve uygulamalı olarak anlatıldığı dünyanın ilk video veri tabanı, JOVE veri tabanı abonelik kapsamında erişime açılmıştır. Veri tabanı içerisinde 6000 üzerinde video bulunmakta olup her ay 80 yeni video eklenmektedir.

ChemSpider: Kimyasal bileşik tarama motoru

EBSCHost  MEDLINE Complete Dynamed: Tıp bilimi ile ilgili makaleleri içerir.

EDİP ERTAŞ
Güncelleme : 16.06.2022 11:31:36